Cirkev

Desatoro    Kresťan stvo    iné náboženstvá

 

  • putujúca - na Zemi

  • trpiaca - v Očistci

  • oslávená - v Nebi

Cirkev by mala byť ako záhrada zaliata slnkom Božej milosti.

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.

Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.

(Lk 10,16)