Anjeli

 • sú nesmrteľné čisto duchovné bytosti
 • stvoril ich Boh, na svoju slávu a službu ľuďom
 • celou svojou bytosťou sú Boží služobníci a poslovia
 • majú väčšiu inteligenciu ako ľudia
 • nemajú telo, no na Boží rozkaz môžu mať ľudskú podobu

 

 

archanjel Michal

Slovo „anjel“ pochádza z gréckeho „angelos“, čo znamená „posol“. 

Kristus je stredobodom sveta anjelov.

Zo sv. Písma a Tradície poznáme  9 anjelských chórov :

 • Anjeli
 • Archanjeli
 • Kniežatstvá
 • Mocnosti
 • Sily
 • Panstvá
 • Tróny
 • Cherubíni
 • Serafíni