hriech

 • dobrovoľné konanie človeka proti láske, pravde, dobru, ktorým ubližujem sebe alebo iným,
  ale vždy hlavne Bohu, ktorý je svätý
 • nezáujem a vzdor voči Bohu
 • narušenie božieho poriadku
 • je zlo, s ktorým si sám človek nevie rady
 • jeho koreňom je vždy nedôvera voči Bohu
 • je tajomstvom, ktoré nevieme vysvetliť

 

Hriechy si človek nevie odpúšťať sám!

 

Ježiš Kristus prišiel na tento svet aby nás od hriechu oslobodil. 

Keď Boha prosíme o odpustenie a aj ľutujeme to čo sme zhrešili, tak odpúšťa vždy, všetko a hneď.

No aj my máme odpustiť iným, ktorí nám ublížili, lebo ináč si zatvrdzujeme svoje srdcia a nie sme schopní prijímať Božiu lásku. Hlboké rany častokrát ľudsky nie sme schopní odpustiť, preto musíme prosiť o Božiu pomoc,
uzdravenie a ich vyliečenie.   

Skrze hriech sa otvárame zlému, pre jeho daľšie pôsobenie.

 

7 hlavných hriechov :

 • pýcha

 • lakomstvo

 • smilstvo

 • závisť

 • obžerstvo

 • hnev

 • lenivosť

 

Najťažší je hriech, ktorý je spáchaný zo zlomyseľnosti a z uváženej voľby zla!

Tvojim najväčším nepriateľom je priateľ, ktorý Ti nepovie pravdu, keď hrešíš. 

 

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.  ( Rim 12,21 )

”Ak ťa obzvlášť trápi

nejaká tvoja chyba,

začni proti nej bojovať

a neprestaň, kým ju

s pomocou Božou

nepremôžeš.”

(sv. Ignác z Loyoly)

Anketa

Ktorý hriech Vás najviac trápi?

pýcha (28)
lakomstvo (20)
smilstvo (28)
závisť (20)
obžerstvo (19)
hnev (22)
lenivosť (24)
iný (27)
žiadny.. (18)

Celkový počet hlasov: 230