Anna Katarína Emmerichová (1774-1824)

 

 

 

Nemecká mystička, stigmatička sa narodila 8.9.1774 v Coesfelde

v chudobnej rodine. Bola piatou z 9 detí.

Rehoľné sľuby zložila v roku 1803 v kláštore augustiniánok Agnetenberg v Dülmene.

Mala vízie, počas ktorých rozprávala o udalostiach zo Starého a Nového zákona.

 

Jej videnia zapisoval od roku 1818 do roku 1824 spisovateľ a básnik Clemens Brentano.

Ako kniha vyšla pod názvom Umučenie nášho Pána Ježiša Krista

pdf

Zomrela 8.2.1824. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 2014.

"Bol som v týchto dňoch navštíviť Emmerichovej rodný dom. Chcel som vidieť miesto, kde sa narodila a vyrastala. Našiel som rozpadávajúcu sa chatrč s hlinenými stenami. Zem pokrývala slama. Tu, na tomto biednom a tmavom mieste, sa narodila a rástla tá jemná, čistá, jednoduchá, žiarivá, duchovná žena. Tu sa rodili jej myšlienky, jej slová a dobré skutky. Do mysle sa mi tlačil obraz betlehemskej maštale..."

Clemens Brentano